Sisteme de detecție, alarmare și avertizare la incendiu

Orice tip de clădire, fie ea una industrială, comercială, o instituție sau un spațiu rezidențial, este obligatoriu sa fie dotată cu un sistem de instalaţii antiincendiu.

Un sistem antiincendiu este foarte complex, special proiectat pentru a detecta, semnala si controla posibilele pericole, care ar putea deveni surse de izbucnire și de răspândire a unui incendiu și are și rolul de a alarma personalul din imobil, echipele de pompieri și orice altă persoană aflată în zona de apariție a începutului de incendiu, care poate ajuta la stingerea incendiului si la limitarea efectelor acestuia. Protecția împotriva incendiilor nu este doar obligatorie, ci este esențială pentru protecția si siguranța clădirilor si a persoanelor din respectivele incinte.

Sistemul de instalaţii antiincendiu este format dintr-un complex de instalaţii hidraulice, instalaţii electrice şi componente electronice.

Proexib Instal este autorizată de M.A.I. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența – Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu conform AUTORIZAȚIEI Seria A , Nr. 5651 / 16.03.2016.

Datorită importanței şi complexității sistemului de instalaţii antiincendiu, în afara faptului că trebuie să fie proiectat și executat de către firme autorizate și specializate în domeniu, pentru a asigura protecţia împotriva incendiilor, firmele trebuie să respecte normativele specifice în vigoare, precum normativul P11832015. Acest normativ reprezintă un document esențial în ceea ce privește securitatea la incendiu a construcțiilor.

Proexib Instal deține toate avizele și respectă normativele în vigoare în domeniul Instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu.

Firma Proexib a proiectat și executat lucrări de instalare de sisteme de detecție incendiu pentru imobilele care necesită acest tip de instalații de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, cum ar fi:

 • Spitale;
 • Laboratoare;
 • Cabinete medicale;
 • Clădiri de birouri;
 • Hale industriale;
 • Spații comerciale;
 • Supermarketuri;
 • Săli de fitness;
 • Hoteluri;
 • Zone rezidenţiale etc.

Proexib asigură și întreţinerea şi verificarea întregului sistem antiincendiu la intervale bine definite, în scopul de a asigura buna funcționare a sistemului de instalații antiincendiu.

În cazul inițierii unui incendiu, aceste sisteme de detecție incendiu trebuie să asigure:

 • estimarea stabilității elementelor portante pentru o anumită perioadă de timp bine definită;
 • prevenirea izbucnirii unui incendiu și limitarea propagării focului și a fumului în interiorul respectivei clădiri;
 • prevenirea și limitarea propagării incendiului în clădirile aflate în proximitate;
 • posibilitatea evacuării imediate în condiții de siguranță;
 • asigurarea securității forțelor speciale de intervenție.

Sistemul de instalaţii antiincendiu se proiectează și se realizează de către Proexib Instal în mod personalizat, adaptat clădirilor unde va fi amplasat și clasei de risc a respectivelor clădiri.

Sistem de stingere incendiu - Proexib - Siguranța la incendiu în industrie.

Sistem de stingere incendiu. Siguranța la incendiu în industrie.